BIJZONDERE ACTIVITEITEN

Hierna zullen een aantal bijzondere activiteiten de revue passeren, waarvan wij als N.I.C.C. het erg belangrijk vinden ze te realiseren. Deze activiteiten kunnen het N.I.C.C. werkelijk op de kaart zetten. Enkele ervan zullen mogelijk ook de Gemeente Den Haag een duidelijke stimulans geven, zeker op gebied van kunst en cultuur

 


 

Nacht van de Poëzie

Het N.I.C.C. wil van harte een eigen invulling geven aan de Nacht van de Poëzie, met in eigen centrum uiteraard Indische dichters. Wij zullen daartoe contact leggen met de organisatie die deze nacht voorbereidt en organiseert om ons erbij aan te sluiten en in hun programma op te laten nemen. Evenzo wil het N.I.C.C. met Indische dichters en verhalenvertellers participeren in het evenement: “Dichter aan huis”, dat ieder jaar weer een groot succes blijkt.

 

 

Pasar Tahun Baru

Overal in Nederland worden regelmatig allerlei Pasars gehouden. Het N.I.C.C. wil een Pasar organiseren in een periode dat de andere pasars eigenlijk hun activiteiten op een laag pitje zetten, namelijk begin januari. Wij noemen dit een Pasar Tahun Baru, oftewel: Nieuwjaarsmarkt. Hiervoor zullen alle zalen en overige beschikbare ruimten in het gebouw gebruikt worden. Er zal contact gelegd worden met organisaties die door het hele land de traditionele pasars organiseren en hier dus voldoende ervaring mee hebben. Het N.I.C.C. wil zodoende gebruik maken van hun expertise en netwerk om een Pasar bij ons te kunnen houden. Deze pasar zal gedurende een geheel weekend worden gehouden, met de opening op vrijdagmiddag en sluiting op zondagavond.

 

 

The Hague Festival, Haagse Popweek, Beatstad Festival, UIT-Festival, enz

Het N.I.C.C. wil zich graag aansluiten bij het The Hague Festival, de Haagse Popweek, Beatstad Festival, enz. en zal in overleg treden met de organisaties over de invulling ervan. Wellicht is het mogelijk om enkele onderdelen van de festivals naar ons centrum toe te halen of op een andere manier te participeren of een activiteit of groep naar de festivals af te vaardigen. Bovendien wil het N.I.C.C. zich jaarlijks presenteren op het UIT-Festival.

 

IndArt Festival

Een twee- of driedaags Indisch/Indonesisch kunstfestival op het gebied van performing arts (muziek, dans, voordracht, theater, enz.), beeldende kunst (schilder, teken, beeldhouw, enz), audio-visuele kunst (lichtshow, film, video, enz. op speciaal gecomponeerde muziek), met als finale een “Totaal-theater”waarin alle genoemde kunstvormen in één interdisciplinaire wervelende show tot uitdrukking komen. De bedoeling is om traditionele kunst vorm te geven in een moderne setting om zodoende een “time-warp-interactie” te creëren, met als doel: confronterend verbinden. Er zal getracht worden om tijdens dit festival zoveel mogelijk workshops te laten houden, die voor ieder tegen een vergoeding toegankelijk zijn.

 

 

Kerstviering voor alle activiteiten, vaste huurders en omwonenden

De laatste zondag vóór 25 en 26 december van elk jaar wil het N.I.C.C. reserveren voor een groots opgezette Kerstviering voor alle activiteiten, vaste huurders en de omwonenden van het centrum. Als basis zal de fooienpot aangesproken worden, waarbij eventuele tekorten uit de centrale kas betrokken zullen worden. Het bestuur is van mening, dat deze kerstviering voor alle deelnemers kosteloos moet zijn. Het ligt in de bedoeling om een compleet programma samen te stellen met onder andere muziek, dans, voordrachten en uiteraard een diner. Deelnemers dienen zich wel van tevoren hiervoor aan te melden. Voor de kookstaf en de bediening wordt gedacht aan stagiaires van de Hotelschool, die onder leiding van ervaren krachten de gasten zullen verwennen. Aan alle deelnemers zal worden gevraagd om actief of constructief mee te werken aan de invulling van het programma van de kerstviering, teneinde een dag met zoveel mogelijk toepasselijke variatie te organiseren, waarin er voor elk wat wils zal zijn. Op deze wijze wil het N.I.C.C. iedereen die bij het centrum op enigerlei wijze betrokken is een fantastische en sfeervolle Kerstviering bezorgen.

 

Mededeling

Nederlands Indisch Cultureel Centrum
(nog) virtueel.....

Bij het lezen van deze website zullen veel mensen denken dat het Nederlands Indisch Cultureel Centrum al een bestaand centrum is. Echter dit centrum moet nog gerealiseerd worden. Door middel van deze website krijgt u wel een goede indruk van hoe het toekomstige centrum eruit zal zien en wat er dan te doen zal zijn.