Over ons


Op 2 maart 2009 werd de Stichting NEDERLANDS INDISCH CULTUREEL CENTRUM opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

De Stichting heeft als doel: Het bieden van gelegenheid voor ontmoeting en zodoende het bij elkaar brengen van mensen uit Nederlands Indische, Molukse, Chinees Indische, Nieuw Guinese en Surinaams Javaanse culturen enerzijds en mensen uit de Nederlandse cultuur anderzijds om de Indische cultuur uit te dragen en te promoten en de gezamenlijke beleving van deze cultuur en het behoud van het Indisch erfgoed te stimuleren in de ruimste zin des woords.

De Stichting is nog op zoek naar een geschikt gebouw in Den Haag. Er worden nogal hoge eisen aan het gebouw gesteld, aangezien wij een groot aantal activiteiten willen exploiteren die allemaal onderkomen moeten krijgen. Bovendien is het onze grootste wens om in het gebouw tevens een theaterzaal onder te brengen voor ca. 250 bezoekers. Meer over onze plannen en wensen kunt u lezen op de verschillende pagina's van deze website. Verder zoeken wij de benodigde financiële middelen om zowel het gebouw als ook de diverse activiteiten te kunnen bekostigen.

 

Mededeling

Nederlands Indisch Cultureel Centrum
(nog) virtueel.....

Bij het lezen van deze website zullen veel mensen denken dat het Nederlands Indisch Cultureel Centrum al een bestaand centrum is. Echter dit centrum moet nog gerealiseerd worden. Door middel van deze website krijgt u wel een goede indruk van hoe het toekomstige centrum eruit zal zien en wat er dan te doen zal zijn.