Activiteiten

Op de volgende pagina's vindt u een opsomming van een aantal activiteiten die wij in ons toekomstige centrum willen gaan exploiteren. Natuurlijk hebben wij nog meer activiteiten die we graag willen realiseren, maar het zou te ver voeren om ze hier allemaal te bespreken. Mocht u er echter toch over geïnformeerd willen worden, kunt u er altijd om vragen. Wij sturen het u dan met plezier toe. Uiteraard kunt u zich voor een activiteit aanmelden als vrijwillige medewerker. Gebruikt u hiervoor het contactformulier.

Komende activiteiten


 

 

Mededeling

Nederlands Indisch Cultureel Centrum
(nog) virtueel.....

Bij het lezen van deze website zullen veel mensen denken dat het Nederlands Indisch Cultureel Centrum al een bestaand centrum is. Echter dit centrum moet nog gerealiseerd worden. Door middel van deze website krijgt u wel een goede indruk van hoe het toekomstige centrum eruit zal zien en wat er dan te doen zal zijn.

.

_________________het vertaalbureau
dat u zorgen
uit handen neemt!

Galileïstraat 18
2561 TE Den Haag
tel.: 070-362 05 89
(meerdere lijnen)
fax:070-362 56 64
E: creapro@worldonline.nl www.creapro.myplaces.nl

dat is andere taal!

#

official sponsor van Stichting Nederlands Indisch Cultureel Centrum _________________